Josef Mžyk
 
 
 
 
BIOGRAFIE 2007 
 
   
   
autor: BIOGRAFIE
  FOTOGRAFIE
  VÝSTAVY
  ATELIÉRY
  VERNISÁŽE
  ZASTOUPENÍ
  LITERATURA
  NAPSALI...
   
tvorba: OBRAZY
  KRESBA
  GRAFIKA
  ILUSTRACE
  REALIZACE
  FOTOGRAFIE
   
kontakty:
josef@mzyk.cz
+420 737 937 697

 
ATELIERY      
ATELIER JOSEFA MŽYKA V HRADEŠÍNSKÉ UL. Č. 2 V PRAZE NA VIHOHRADECH, KDE BYLY POŘÁDÁNY VÝSTAVY NEKONFORMNÍCH UMĚLCŮ
[Plna velikost po klinuti]
Hradešínská
[Plna velikost po klinuti]
Atelier Josefa Mžyka
v květnu 1976.
[Plna velikost po klinuti]
Z výstavy "10 malířů", instalované dodatečně v atelieru J. Mžyka v květnu 1980.
[Plna velikost po klinuti]
Aleš Lamr, Stanislav Kolíbal, Vladimír Janoušek, Josef Mžyk. Záběr z instalace výstavy "10 malířů", v pozadí záběry obrazů J.Mžyka a obrazů-objektů Jana Steklíka.
[Plna velikost po klinuti]
Josef Mžyk, Stanislav Kolíbal, Vladimír Janoušek.
[Plna velikost po klinuti]
Vladimír Janoušek, Stanislav Kolíbal, Aleš Lamr
[Plna velikost po klinuti]
Vladimír Janoušek, Josef Mžyk.
[Plna velikost po klinuti]
Aleš Lamr, Stanislav Kolíbal, Vladimír Janoušek.
[Plna velikost po klinuti]
Obrazy Jiřího Načeradského z výstavy "10 malířů".
[Plna velikost po klinuti]
Obrazy Bedřicha Budila, Jiřího Načeradského.
[Plna velikost po klinuti]
Obrazy Bedřicha Budila.
[Plna velikost po klinuti]
Obrazy-objekty Jana Steklíka a obrazy Rudolfa Němce z výstavy
"10 malířů".
[Plna velikost po klinuti]
Obrazy Jiřího Sopka a Petra Pavlíka z výstavy "10 malířů".
[Plna velikost po klinuti]
Instalace obrazů Jiřího Sopka.
[Plna velikost po klinuti]
Obrazy Petry Orieškové (B.Budila) z výstavy "10 malířů".
[Plna velikost po klinuti]
Záběr z výstavy: Stanislav Kolíbal v atelieru J. Mžyka.
[Plna velikost po klinuti]
Stanislav Kolíbal a Marie Mžyková.
[Plna velikost po klinuti]
Z výstavy Vlasty Prachatické v atelieru J. Mžyka. Zleva Markéta Prachatická, Vlasta Prachaticlá a malíř František Ronovský.
   
[Plna velikost po klinuti]
1986
[Plna velikost po klinuti]
1987
[Plna velikost po klinuti]
1987
[Plna velikost po klinuti]
1987
       
ATELIER JOSEFA MŽYKA "NA MLYNÁŘCE", KDE BYLY POŘÁDÁNY PRVNÍ VÝSTAVY NEKONFORMNÍCH UMĚLCŮ
[Plna velikost po klinuti]
Z výstavy "Konfrontace" v roce 1976, zleva dr. Věra Váchová, dr. Marie Mžyková, malíř Michal Rittstein, historik umění Karel Holub, malíř Ivan Ouhel.
[Plna velikost po klinuti]
Skupina malířů a teoretiků s malířem Janem Šafránkem.
[Plna velikost po klinuti]
Obrazy Jana Šafránka a Jiřího Sopka.
[Plna velikost po klinuti]
Jan Šafránek, Karel Holub, dr. Evžen Průša
[Plna velikost po klinuti]
Výstava "Konfrontace" v atelieru Josefa Mžyka "Na mlynářce".
Obraz Jana Součka, plastika Bohumila Zemánka.
[Plna velikost po klinuti]
Detail keramické plastiky Bohumila Zemánka, "Mokrá Julie".
[Plna velikost po klinuti]
Obrazy Jiřího Sopka, VIadimíra Nováka, Josefa Mžyka.
[Plna velikost po klinuti]
Klárka před obrazy Josefa Mžyka.
[Plna velikost po klinuti]
Výstava "Konfrontace", v popředí Michal Rittstein, VIadimír Novák.
[Plna velikost po klinuti]
Kunsthistorici dr. Jan Michl, Karel Holub.
[Plna velikost po klinuti]
Malíř Jan Souček, dr. Jan Michl.
[Plna velikost po klinuti]
Zleva dr. Karel Miler, Petr Štembera.
[Plna velikost po klinuti]
Historikové umění dr. Klára Fischerová, dr. Jan Anděl.
[Plna velikost po klinuti]
Malíř Zbyšek Sion a dr. Jan Anděl.
[Plna velikost po klinuti]
Obrazy Zbyška Siona.
[Plna velikost po klinuti]
Zbyšek Sion: Sysifos /Pocta Velasquezovi/, 1975 - 1976,
190 x 123 cm.
[Plna velikost po klinuti]
Zbyšek Sion.
[Plna velikost po klinuti]
Z návštěv na výstavě "Konfrontace" v atelieru Josefa Mžyka "Na mlynářce".
[Plna velikost po klinuti]
Výstava kreseb Jitky Svobodové a Stanislava Zippe v roce 1977
v atelieru J. Mžyka "Na mlynářce". Zleva Zippe, Svobodová a malíř
a grafik Josef Hampl.
[Plna velikost po klinuti]
Jitka Svobodová s Josefem Mžykem.
[Plna velikost po klinuti]
Stanislav Zippe a Jitka Svobodová.
[Plna velikost po klinuti]
Z envirennement Adrieny Šimotové v atelieru J. Mžyka. Dr. Jan Michl, Šimotová a Mžyk.
[Plna velikost po klinuti]
Adriena Šimotová a dr. Marie Mžyková.
[Plna velikost po klinuti]
Z environnement Adrieny Šimotové v atelieru J.Mžyka "Na mlynářce" Václav Boštík, Marie Mžyková, Adriena Šimotová.
[Plna velikost po klinuti]
Adriena Šimotová, Marie Mžyková a Radek Kratina.
[Plna velikost po klinuti]
Adriena Šimotová a Magdalena Jetelová.
[Plna velikost po klinuti]
Dr. Milena Lamarová, Adriena Šimotová
[Plna velikost po klinuti]
Mžykovy ateliery
 
ATELIER JOSEFA MŽYKA V NEKÁZANCE 10 V PRAZE
[Plna velikost po klinuti]
1995
[Plna velikost po klinuti]
Polyuretany
   
       
ATELIER JOSEFA MŽYKA V PAŘÍŽSKÉ UL. Č. 7 V PRAZE NA STARÉM MĚSTĚ
[Plna velikost po klinuti]
Atelier
[Plna velikost po klinuti]
Kout atelieru
[Plna velikost po klinuti]
Loren
[Plna velikost po klinuti]
Zahrada

Marie Mžyková