Výstava kreseb Jitky Svobodové a Stanislava Zippe v roce 1977
v atelieru J. Mžyka "Na mlynářce". Zleva Zippe, Svobodová a malíř
a grafik Josef Hampl.


[First] [Prev] [Index] [Next] [Last]