Z výstavy Vlasty Prachatické v atelieru J. Mžyka.
Zleva Markéta Prachatická, Vlasta Prachaticlá a malíř František Ronovský.


[First] [Prev] [Index] [Next] [Last]