Josef Mžyk
 
 
 
 
BIOGRAPHY 2007 
 
Author:
  BIOGRAPHY
  PHOTOGRAPHS
  EXHIBITIONS
  STUDIOS
  OPENING OF EXHIBITIONS
 

REPRESENTATION
IN COLLECTIONS

  LITERATURE
  COMMENTS
   
Works of Art:
  PAINTINGS
  DRAWINGS
  GRAPHIC ARTS
  BOOK ILUSTRATIONS
  WORKS IN ARCHITECTURE
  PHOTOGRAPHS
   
Contacts:
josef@mzyk.cz
+420 737 937 697

 
LITERATURE

Josef Mžyk - obrazy - grafika. (Katalog výstavy) Praha, Mánes, Galerie mladých, září 1975

Michl, Jan: Kašpar, Ouhel, Mžyk. (Katalog výstavy) Olomouc 1976

Togner, Milan: Josef Mžyk - grafika. (Katalog výstavy) Krnov, Muzeum, leden 1977

Mžyková, Marie: Deset malířů. (Katalog zakázané výstavy v Galerii Luna, Plzeň) Praha 1978

Petrová, Sylva: Mladá česká grafika. Praha 1980

Černá (Judlová), Marie A.: Josef Mžyk. Kresby. (Katalog výstavy) Olomouc, Divadlo hudby, 13. 5.-1. 6. 1981

Judlová, Marie: Kresba, socha, grafika. (Katalog výstavy.) Praha, Hvězda, Hájenka, 1982

I.B. (Budil, Ivo): Zahrady do nepohody. In: Vesmír 61, 1982, č. 3, s. 93

Judlová, Marie: Josef Mžyk - peintures, dessins, gravures. (Jednolist k výstavě) C.R.O.U.S. Association France Tchecoslovaquie Paříž 1982

Langerová, Marie: Klíče k obrazu. Vyprávění o malířích a malířství. Praha 1983, s. 66-67 (repr.)

Boháčová, Yvonna - Zatloukal, Pavel: Ladislav Čepelák a jeho žáci. (Katalog výstavy) Olomouc, Kabinet grafiky, 1983

Josef Mžyk (Katalog výstavy). Středočeská galerie v Praze, 13. - 29. května 1983

Josef Mžyk (repr. a zpráva o výstavě). In: Práce, 6. 5.1983, s. 8

Hejdová, Eva: Soukromé zahrady Josefa Mžyka. In: Čs. architekt, 1984, č. 11, s. 8

Hošková, Simeona: Současná česká grafika 1977-1983. (Katalog výstavy) Bratislava 1983, Praha, Galerie Vincence Kramáře, 1984

Tetiva, Vlastimil: Figurální téma v současné kresbě a grafice. (Katalog výstavy) České Budějovice, Dům kultury, duben - květen 1984

Tetiva, Vlastimil: Česká kresba 20. století ze sbírek Alšovy jihočeské galerie. (Katalog výstavy) Hluboká nad Vltavou, Alšova jihočeská galerie, květen - září 1984

Prahl, Roman: Malíř a grafik Josef Mžyk. In: Literární měsíčník,1985, s. 144

Hošková, Simeona: Mladá česká kresba. Praha 1984

Karbaš, Jiří: České výtvarné umění v architektuře 1945-1985. Praha 1985, s. 25, obr. 116

Zatloukal, Pavel: Josef Mžyk. Obrazy, kresby, grafika. (Katalog výstavy) Krajské vlastivědné muzeum Olomouc, 9. 10. - 23. 11. 1986

Kováč, Peter: Josef Mžyk. In: Rudé právo, roč. 66, 22. 7. 1986, s. 5

Judlová, Marie: Josef Mžyk - peintures, dessins, gravures. In: Association France Tchecoslovaquie. Comité de Nimes, Nimes 1986

Association France - Tchecoslovaquie, Comité de Nimes, Nimes 1987

Tetiva, Vlastimil - Lauda, Bořivoj: České malířství 20. století. (Katalog výstavy.) Hluboká nad Vltavou, Alšova jihočeská galerie, 24. 4. 1986 - 30. 9. 1987, s. 98, 390, 399, 417, 437, obr. 73, 348 - 349

Holeček, Josef: Vizuální syntetismus Josefa Mžyka. In: Čs. architekt, 1988, č. 10, s. 8

Soukupová, Dana: Barva je moje doména. In: AZ Magazín 1988, č. 8, s. 115-117

Holeček, Josef: Josef Mžyk, práce z let 1974-1987. (Katalog výstavy) Praha, Nová síň, 19. 1.- 21. 2. 1988

Jirásková, Jana: Za zahradní zdí. Svět barev Josefa Mžyka. Výstava v Nové síni. In: Večerní Praha, 21. 1. 1988

Kováč, Peter: Z pražských výstavních síní. Osobité bilance. In: Rudé právo, 10. 2. 1988

(kli) (Klivar, M.): Obrazy a kresby Josefa Mžyka. In: Lidová demokracie, 16. 2. 1988, s. 5

(pak): Obrazy Josefa Mžyka. In: Svobodné slovo, 22. 2. 1988, s. 5

(ota), Josef Mžyk: Kresba. In: Květy, 7. 4. 1988, s. 46-47

Zadražil, Pavel: Výstava Josefa Mžyka. In: Domov 28, 1988, s. 72-73

Tomsová, Lenka: Dobře utajené úspěchy. In: Ateliér, 1988, č. 18, s. 72-73

Soukupová, Dana: Jas a harmonie. In: Mladá fronta, 9. 2. 1988

Tetiva, Vlastimil - Kounek, Miloslav: České zátiší 20. století. (Katalog výstavy) Hluboká nad Vltavou, Alšova jihočeská galerie, duben - říjen 1988

Wittlichová, Jana: Arte grafico checoslovaco 1948-1968 (katalog výstavy), Ministerio de cultura. Barcelona, Real Academia de Bella Artes de San Fernando, 21 de juino- 24 de junio 1988

Lamač, Miroslav: České zátiší na Hluboké. In: Ateliér, 7. 6. 1988, s. 1 a 8

Mráz, Bohumír: Malířství na Salónu 88. In: Ateliér, 1988, č. 12, s. 5

Zadražil, Pavel: Josef Mžyk - obrazy a kresby. In: Výtvarná kultura, 1989, 2, s. 62-64

Judlová, Marie: Střední věk. (Katalog výstavy) Praha, Galerie hl. města Prahy, duben - květen 1989

Judlová, Marie: Középnemzedék - Middle generetion. Střední věk. (Katalog výstavy) Budapešť, 1989

Wittlich, Petr: Střední věk. In: Ateliér, 1989, č. 11

Kotalík, Jiří: Z nových zisků Národní galerie v Praze - 1987 -1988. Praha, Národní galerie, 1989

Čubrda, Zdeněk: Téma jen zdánlivě okrajové. In :Výtvarná kultura, 1989, č. 1, s. 15

Zadražil, Pavel: Kresby Josefa Mžyka. In: Literární měsíčník, 1989, č. 6, s. 143, repr. na obálce, s. 3, 29, 32, 42, 46, 50-51, 59, 73, 110, 131, zadní strana obálky)

Lahoda, Vojtěch: Hledání krásného obrazu v Čechách. Josef Mžyk, výběr z díla. Obrazy, kresby, grafika. (Katalog výstavy.) Náchod, Oblastní galerie výtvarného umění, 1990

Machalický, Jiří: Ladislav Čepelák a jeho škola. (Katalog výstavy) Praha, Výstavní síň Mánes, duben - červen 1990

Zadražil, Pavel: Polyuretanové malby Josefa Mžyka. In: Jihlavské listy, 19. 10. 1990

Zadražil, Pavel: Enoš - člověk v malbách Josefa Mžyka. (Katalog výstavy.) Jihlava, Oblastní galerie Vysočiny, 1990

Zadražil, Pavel: Enoš - člověk v malbách Josefa Mžyka. In: Ateliér, 1991, 1, s. 5

Boháčová, Yvonn: Jen tak na hradě Sovinci.( (Katalog výstavy.) Česko-slovensko-francouzská výstava, Hrad Sovinec, září 1991

Kunertová, Marianna: Cesta do ráje ? In: Souvislosti, 1991, 2, s. 183, obr. s. 7, 27, 59, 66, 90, 123, 165, 169, 176, 181, 192

J. M. (Jiří Machalický): Josef Mžyk. In: Tvorba. 1991, č. 38 - 39, s. 4

Ondračka, Pavel: Josef Mžyk 91. In: Ateliér, 1991, č. 20, 13.10., s. 4

Janoušek, Ivo: Josef Mžyk - Malby. (Katalog výstavy.) Praha, Dům železničářů ÚKDŽ, srpen - září 1991

Česká kresba. Galerie R, I. aukce. (Aukční katalog.) Praha, 13. 6. 1992

Zadražil, Pavel: Josef Mžyk. Ateliér 1991

Lahoda, Vojtěch: Akt malby. In: Ateliér, 1992, č. 9, 30.4., s. 4

Kunertová, Marianna: Josef Mžyk. Kresby. (Katalog výstavy.) Kozel- zámek, Památkový ústav v Plzni, 1992

Bogar, K.: Výkřiky Josefa Mžyka, In: Galerie - Měsíčník pro výtvarné umění Moravy a Slezska, 1992, květen, s. 5

Kunertová, Marianna: Josef Mžyk. Kalendář 1992, DIAG HUMAN AG, 1992

Skalník, Joska: Minisalon. (Katalog výstavy) Praha, Jazzová sekce - Artforum, 1992

Lahoda, Vojtěch: Josef Mžyk, práce z let 1990-1993. (Katalog výstavy) Ostrava, Výtvarné centrum Chagall, 1993

Mžyková, Alice: CHRASTEN. (Katalog výstavy.) Praha - Vyšehrad, 7. 7 .- 6. 8. 1993

Jirousová, Věra - Mžyková, Alice: Otevřené dveře. (Katalog výstavy.) Praha, Výstavní síň Mánes, 19. 10. - 7. 11. 1993

Holeček, Josef: Retrospektiva Josefa Mžyka. In: Ateliér, 1994, č. 9, s. 4-5

Vejvodová, Anna: Krásné je žít s Josefem Mžykem. In: Denní Telegraf, 16. 3. 1994, s.16

Petrová, Eva: Josef Mžyk (Katalog výstavy.) Praha, Galerie Václava Špály, 10.-27. 3. 1994

Holeček, Josef: Retrospektiva Josefa Mžyka. In: Ateliér, 1994, č. 9, 9. 5. 1994, s. 4 - 5

(iba): Josef Mžyk (repr., text). In: Blesk, 17. 3. 1994

Holeček, Josef: Pozitivní energie v díle Josefa a Kláry Mžykových. In: Ateliér, 27. 10. 1994, č. 22,. s. 19

(red.) Josef Mžyk: Vernisáž. In: Grant 1995, č. 8, s. 11, obr. s. 5, 7, 11, 12

Machalický, Jiří: Mosty. (Katalog výstavy.) Výstavní síň Mánes, 25 .5. - 27. 6. 1995

Machalický, Jiří: Josef Mžyk, In: Nová encyklopedie českého výtvarného umění (red. Anděla Horová), A-M, Academia Praha, 1995, s. 546

Mžyková, Marie: Zpráva o výstavách v ateliéru Josefa Mžyka. Zakázané umění, I. In: Výtvarné umění, 1995, 3 - 4, s. 63 - 67

Zadražil, Pavel: Josef Mžyk, Klára Mžyková. (Katalog výstavy.) Praha, Středoevropská galerie, duben - květen 1996

Zbořil, Jiří: Malíř Josef Mžyk. In: Elle, 1996, září, s. 35

Zadražil, Pavel: Josef Mžyk. (Katalog výstav.) Galerie APS, 21. 6. - 29. 9. 1996

Schelová, Alena: Proč Josef Mžyk v Bechyni? In: Jihočeské listy, 1996

Beránek, Petr - Pavliňák, Petr: Bienále české grafiky. ( Katalog výstavy) Ostrava, Galerie výtvarného umění - Výtvarné centrum Chagall. Ostrava 1996

(APS): Život na zámku, In: Elle, 1996, listopad, s. 194 - 196

Machalický, Jiří: Česká grafika 20. století ve Sdružení českých umělců Hollar. (Katalog výstavy.) Praha 1997

Machalický, Jiří: Osmdesát let SČGU Hollar. Text k výstavě. Praha 1997

Aukce výtvarného umění ve prospěch oblastí postižených záplavami. (Aukční katalog.) Praha, 1. - 5. 10. 1997

Petrová, Eva, Josef a Klára Mžykovi. In: Ateliér, 1997, 23/5

3. Aukční salon výtvarníků. 223 dárců pro konto Bariéry. (Aukční katalog.) Praha, 17. 4. 16. 5. 1997

(luk): Mžyk vytváří radostný pop-art. In: Lidové noviny, 10. 2. 1998, s. 12

Koutecký, Josef (úvodní text): Čeští výtvarníci k 650. výročí Univerzity Karlovy. (Katalog výstavy). Praha, Karolinum, 11. 2. - 31. 1. 1998

4. Aukční salon výtvarníků. 312 dárců pro konto Bariéry. (Aukční katalog.) Praha, 17. 11. - 11. 12. 1998

O vztahu architektury a ostatních druhů umění - rozhovory (Pavel Kalina, Stanislav Kolíbal, Karel Prager, Josef Mžyk, Vlastimil Marek, Pavel Liška, Jiří Černický, Vladimír Štulc, Jiří Šetlík. In: Architekt 1998, 15 - 16

Ovčáček, Eduard: Česká serigrafie. (Katalog výstavy). Ostrava, Praha, Opava, Zlín, 1998 - 1999

Vladíková, Simona: Vlny asociací Josefa Mžyka. In: : Ateliér, 6, 1999, 9. 12., s. 4

Josef Mžyk. In: Kdo je kdo. Osobnosti české současnosti. Who is who. Praha 1999

Vladíková, Simona: Prostor barvy a světla, In: Cour d´honneur /Hrady, zámky, paláce, 2000, č. 3, s. 100 - 104

Vladíková, Simona: A space light and colour. In: Cour d´honneur /Castles, palaces, stately home, 2000, č. 3, s. 100 - 104

Biblické příběhy. Josef Mžyk. Svazek 43 Edice biblos, Praha 2000.

Mesteková, Ljuba: Koktejl pro mlsné architekty. In: Střecha - moderní bydlení a styl, 2000, č. 11, s. 6 - 14

5. Aukční salon výtvarníků. 331 dárců pro konto Bariéry. (Aukční katalog.) Praha, 4. - 15. 12. 2000

Ševeček, Ludvík: Česká serigrafie v redakci Ostravské univerzity. In: Ateliér, 18, 2000, 14. 9., s. 12

Machalický, Jiří - Ovčáček, Eduard: Serigrafia dall´Europa centrale - Siebdruck aus Mitteleuropa. (Katalog výstavy). Merano, Palais Esplanade. Merano 2001.

(red.): K výstavě "Magie barev". In: Haló noviny, 20. 8. 2001

Vladíková, Simona: Malý příběh: Josef Mžyk. (Katalog výstavy) Olomouc, Galerie Caesar, 3. 4. - 27. 4. 2001.

Zeman, Rostislav: Obraz zraje jako víno. In: Top-class, 2002, č. 3, s. 56 - 58

Dorničák, Josef: Tématem výstavy je pohádka. In:Moravské noviny, 2001, č. 81

Machalický, Jiří: Česká grafika. Půlstoletí proměn moderní grafické tvorby. (Katalog výstavy) Praha, Hollar, březen - duben 2002

Mark, Loc.: Slovník českých a slovenských výtvarníků. 2002

Josef Mžyk. In: Kdo je kdo. Osobnosti české současnosti. Who is who. Praha 1999, red. 2002, s. 440 - 441.

Josef Mžyk. In: Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950 - 2002, IX - Ml-Nou, Výtvarné centrum Chagall, Ostrava 2002, s. 159 - 161

Katalog výtvarného umění a starožitností 17. - 21. století. V.I.P. Agency - Sppolečnost Patrik Šimon - Eminent. Kongresový sál hotelu International, Brno, 16. 11.2002, č. kat. 88 - 89

Zápalková, Helena - Lindovská, Zdenka: Umění grafiky. Grafické techniky v průběhu šesti století. (Katalog výstavy) Olomouc, Muzeum umění, 2003

10 let galerie CAESAR v olomoucké radnici. Olomouc 2002

I. Aukce moderního umění. (Aukční katalog.) Praha, Art CZ - Galerie Peron, 28. 9. 2003


Reprodukce, in:

Josef Mžyk - kresby (repr.). In: Literární měsíčník XIV, 1985, č. 10

Josef Mžyk - kresby (repr.). In: Literární měsíčník 1987, č. 6

Josef Mžyk (repr. a text), In: Ateliér 1988 (nulté číslo), s. 1 a 2

Josef Mžyk (repr.), In: Zemědělské noviny, 13. 2. 1988

Josef Mžyk - malba (repr.). In: Literární revue, 1990, č. 5, obálka

Josef Mžyk - kresby (repr. a text). In: Tvorba, 1991, č. 38 - 39, s. 4, 6, 19, 21, 27.

Josef Mžyk - malba (repr.). In: Playboy, červen 1993, obr. s. 10.

Josef Mžyk - malba (repr.). In: Playboy, únor 1994, s.14.

Annual Report 1996 - IPB. Praha 1996, repr. obrazu, s. 10


 

 

created by WEB-STUDIO