Josef Mžyk
 
 
 
 
BIOGRAFIE 2007 
 
   
   
autor: BIOGRAFIE
  FOTOGRAFIE
  VÝSTAVY
  ATELIÉRY
  VERNISÁŽE
  ZASTOUPENÍ
  LITERATURA
  NAPSALI...
   
tvorba: OBRAZY
  KRESBA
  GRAFIKA
  ILUSTRACE
  REALIZACE
  FOTOGRAFIE
   
kontakty:
josef@mzyk.cz
+420 737 937 697

 

Moderní výtvarný výraz bývá někdy připodobňován k soudobé hudbě. Pokud použijeme podobného srovnání i u Mžyka, jeho práce lze připodobnit k dobré jazzové suitě, jejíž synkopový rytmus tvoří jasné barevné plochy a základní melodii elegance liniové kresby.


(Milan Togner)


Malíř, který si připomíná božskou harmonii Giorgionovu a arkadický jas Poussinův, je přesvědčen, že čistá barva Mattisova, pocit jednoty a radost žít nejsou ničím minulostním, který zároveň má rád americké popartisty pro jejich přímočarou fakticitu, si vykótoval vlastní prostor. Odlišil se od svých vrstevníků a je si toho vědom. Být jiný znamená riziko.
(Eva Petrová)

Mžykovo dílo postrádá "estetiku odporu a protestu" i naivní nadšení intelektu, který sotva vstoupil na práh podvědomí a celoživotně nás straší a obtěžuje vidinami, které tam potkal. Malíře nelákal také nikdy minimální projev a nepotřeboval ani manifestovat různé polohy intelektuální distance od potěšení, které mu malířská práce skýtá. Mžykovy rozsáhlé, složité a občas výpravné kompozice s podtextem vzpomínek a zvláštní důvěrné osobní ikonografie charakterizují v takové míře (na první pohled i v jejich finálním smyslu) harmonie, jas a krása, že se těmto starým kategoriím duchovní estetiky nevyhnul snad žádný interpret malířova díla. Práce Josefa Mžyka proto nezapadají dobře do donedávna ještě velmi oblíbených definic "těžkého" reflexivního středoevropanství a ironicko - groteskního rázu českého umění, které chtěly objevovat adekvátní polohu současného umění, ale byly spíše apologií provinciálních vzorů.


(Josef Holeček)
Marie Mžyková